etusivu :: Koulutusjakso :: Suuntautumisvaihtoehdot :: KAVA - Kansalaisvalmiudet

Kansalaisvalmiudet (KAVA) kavan opetusta

Kava-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on rohkaista siviilipalvelusvelvollisia aktiiviseen, osallistuvaan kansalaisuuteen. Oppitunneilla peilataan omaa arvomaailmaa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että kansainväliseen todellisuuteen.

Poliittisen osallistumisen, kansalaistoiminnan ja kuluttajakäyttäytymisen opetuksessa painottuu itselle tärkeiden yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteleminen sekä ratkaisukeinojen etsiminen ja omien toimintavalmiuksien pohdinta. Yhteiskunnallista toimintaa tarkastellaan monesta näkökulmasta – äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoiminnan kautta aina mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuuteen ym. aktivismiin saakka. Ympäristönsuojelun tunneilla tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta erityisesti ihmisen aiheuttamien ongelmien ja niiden ratkaisumahdollisuuksien kautta.

Kansainvälistä ympäristöä lähestytään mm. kehitysmaatiedon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Väkivallattomuuden luennoilla tutuiksi tulevat väkivallattoman vastarinnan uranuurtajat, muun muassa Tolstoi ja Gandhi.  Konfliktien anatomian opintokokonaisuudessa perehdytään aseellisten konfliktien syihin, seurauksiin, sääntöihin sekä estämis- ja ratkaisukeinoihin.

Kava-ryhmäläisille on myös opetusta, jossa katse käännetään sisäänpäin ja ymmärrys omasta itsestä on pääosassa. Miehenä olemiseen liittyviä odotuksia kartoitetaan ja pohditaan miehisyyden myytit -luennoilla.  Elämäntaidon luennot sisältävät aineksia mm. hyvän itsetunnon rakentumiseen.

 

kavanryhmätyö