etusivu :: Koulutusjakso :: Suuntautumisvaihtoehdot :: PP - Palo ja pelastus

Palo, pelastus ja väestönsuojelu (PP)etsintakoira

PP-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia toimimaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvissä avustavissa tehtävissä sekä lisätä valmiuksia toimia tapaturmia ehkäisevästi. Koulutuksen jälkeen siviilipalvelusvelvollinen ymmärtää erilaisiin tilanteisiin sisältyviä turvallisuusriskejä, osaa varautua niihin ennalta eikä hätäänny onnettomuuden sattuessa.

PP-läiset suorittavat koulutusjakson aikana järjestyksenvalvojan kurssin ja saavat siitä virallisen todistuksen. Kurssin käytyään he voivat hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia, joka on voimassa viisi vuotta. Järjestyksenvalvojia tarvitaan mm. yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Ryhmäläiset saavat myös varsin kattavat tiedot siitä, kuinka järjestetään turvallisesti pieni tai vähän suurempikin yleisötilaisuus.

Väestönsuojelun, palotorjunnan ja pelastustoiminnan opetuksen tavoitteena on kasvattaa koulutusjaksolaisten riskituntemusta ja paloturvallisuustietämystä. Opittuja asioita pääsee toteuttamaan käytännössä alkusammutusharjoituksissa. Myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) tulee tutuksi.

Usein koulutusjaksolla järjestetään kadonneen henkilön etsintäharjoitus, evakuointiharjoitus, EA2-kurssi tai talon turvallisuuspäällikön kurssi.

 

alkusammutus