etusivu :: Koulutusjakso :: Suuntautumisvaihtoehdot :: VÄKE - Väkivallan ennaltaehkäisy

 

Väkivallan ennaltaehkäisy (VÄKE)voktsivari


Väkivallan ennaltaehkäisyn suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia ennaltaehkäisemään väkivaltaista käytöstä: tunnistamaan aggression syntymekanismeja, edistämään omaa ja toisten henkistä hyvinvointia sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään väkivaltaa ennaltaehkäisevien tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun sekä käsitellään itsetunnon rakentumista ja tuntemusta. Koulutusohjelmassa perehdytään miehisyyden myytteihin kasvatuksen, seksuaaliseeden, parisuhteen ja isyyden näkökulmasta.

Jakson aikana siviilipalvelusvelvolliset tutustuvat väkivaltailmiöön sen eri muotoihin, kuten kiusaamiseen, rasismiin, kuritusväkivaltaan, lähisuhdeväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin toimintamalleihin väkivallan ehkäisemiseksi, esimerkiksi vertaissovittelun ja kiusaamisen vastaisiin kouluohjelmiin.

Koulutusjakso antaa velvolliselle valmiudet ammattilaisten tukena erityisesti kasvatus- ja sosiaalialan töissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa.