etusivu :: Palveluspaikoille :: Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

 

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia (21.12.2016 / 1285 /2016) työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Koulutusjaksolla sekä työpalvelun aikana annetaan Kela -ja toimeentulotietoa sekä yksilöohjausta laajasti elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Keskus hyödyntää muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Aikalisä-toimintaa ja nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä työssään nuorten kanssa palveluksen aikana tai sen keskeytyessä.

Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluskeskuksen järjestämis- ja suorittamisohjeeseen ja näin ollen palveluspaikoilla on velvollisuus ohjata ja opastaa velvollisia työnhakuun tai opiskelu- tai harjoittelupaikan saamiseen.

Velvollisille annetaan mahdollisuus selvittää palvelusaikana työnhaku-/työuramahdollisuudet paikallisessa TE-toimistossa tai Ohjaamossa ilman lomapäivien käyttöä.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Nuorisotakuun toteutus/TEM066:00/2011