etusivu :: Palveluspaikoille :: Vakuutusturva ja riskien rajaaminen

Vakuutusturva ja riskien rajaaminen

Siviilipalvelusvelvollisen itse ottaman vakuutusturvan kattavuudessa siviilipalvelun aikana on vakuutusyhtiökohtaisia eroavaisuuksia, joten kysymystä on arvioitava tapauskohtaisesti ja neuvoteltava oman vakuutusyhtiön kanssa.

Yleiset markkinoilla olevat matkustajavakuutukset ovat ns. toissijaisia vakuutuksia eivätkä ne vähennä työpalvelupaikan korvausvastuuta, sillä vakuutusyhtiö voi vaatia lain nojalla kaikkia tai osaa hoitokustannuksista työpalvelupaikalta takaisin. Sen sijaan siviilipalvelusvelvollisen kannalta kriittinen kysymys on hoidon saatavuus ulkomailla, mikäli esim. sairaala vaatii etukäteismaksua tai matkavakuutusta ennen hoidon aloittamista. Tällainen ongelma saattaa tulla eteen EU:n ulkopuolelle matkustettaessa, joten matkavakuutus toimii siviilipalvelusvelvollisen hoitokulujen vakuutena hoitavalle sairaalalle. Näin ollen siviilipalvelusvelvollisen itse ottama ja maksama matkavakuutus on ulkomaille matkustettaessa erittäin suositeltava jo matkustajan oman edun kannalta.

Tapaturma- ja hoitokuluvakuutukset Suomessa ovat pääsääntöisesti myös toissijaisia vakuutuksia, eli vakuutusyhtiöllä on oikeus lain nojalla vaatia korvauksia takaisin työpalvelupaikalta. Toisaalta kotimaassa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto voidaan järjestää terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa jolloin hoitokustannukset ovat pääsääntöisesti ennalta arvioitavissa.

Eräät vakuutusyhtiöt tarjoavat työpalvelupaikoille vakuutustuotteita, joilla voidaan kattaa kokonaan tai osittain siviilipalvelusvelvollisen terveydenhoitokustannuksia. On syytä kuitenkin huomioida ettei vakuutukset kata työpalvelupaikalle kuuluvien terveydenhuoltoon liittyvien välineiden, kuten esim. silmälasien hankintaa. Vakuutusturvan kattavuudesta on syytä neuvotella ja varmistaa, että vakuutusyhtiö on ymmärtänyt siviilipalveluslain määräykset.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole vakuutusta siviilipalvelusvelvollisille, ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan korvata siviilipalvelusvelvollisesta aiheutuneet poikkeuksellisen suuret kulut, joista palveluspaikan ei voida katsoa kohtuudella selviävän. Korvausmenettely on poikkeuksellinen ja edellyttää ensin yhteydenottoa työ- ja elinkeinoministeriöön.

Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla. Korvausta maksetaan myös tapaturmasta, joka on sattunut palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla (ei kuitenkaan HSL-lomalla). Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja hoitokuluista vastaa edelleen työpalvelupaikka palveluksen päättymiseen asti.

Näin ollen sotilastapaturmalaki ei ole työpalvelupaikan vastuuta vähentävä vaan siviilipalvelusvelvollisen palvelun jälkeisen ajan turva. Siviilipalvelusvelvollinen itse (tai omaiset) vastaavat korvauksen hakemisesta palvelun päätyttyä.

Palveluspaikka voi vähentää riskiään

 

  • ottamalla vakuutuksen (mikäli mahdollista).
  •  myöntämällä tasaisesti lomia palvelusajalle, jolloin pitkät ulkomaanmatkat eivät ole mahdollisia.
  •  keskustelemalla siviilipalvelusvelvollisen kanssa hänen (ulkomaan) matkasuunnitelmistaan ja arvioimalla siitä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia.
  • kotiuttamalla siviilipalvelusvelvollisen, mikäli hän joutuu pitkäaikaiseen sairaalahoitoon.