etusivu :: Velvolliselle :: Palvelustehtävien järjestäminen

Palvelustehtävien järjestäminen

Siviilipalvelus on järjestettävä siten, etteivät palvelustehtävät ole ristiriidassa palvelusvelvollisen vakaumuksen kanssa. Palvelusvelvollisen äidinkieli on otettava huomioon palveluspaikkaa määrättäessä. Suomen- tai ruotsinkielisellä on oikeus suorittaa palvelus äidinkielellään.

Siviilipalvelusta ei saa suorittaa oman työnantajan palveluksessa, eikä paikassa, johon palvelusvelvollisella on työ- tai virkasuhteen tai muun syyn vuoksi kiinteä yhteys. Tämän yhteyden harkitsee keskus tapauskohtaisesti. Palvelusaikana voi tehdä ansiotyötä ulkopuoliselle työnantajalle, mikäli se palvelustehtävien hoidon kannalta asianmukaisesti onnistuu. Mikäli kuitenkin saat palkkaa säännöllisesti, saattaa Kela katkaista sotilasavustuksen asumisavustuksen. Ansiotyötä ei saa tehdä omalle palveluspaikalle.

Palveluspaikkana voi toimia myös se oppilaitos, jossa olet ollut tai olet opiskelijana. Työpalveluksen aikana ei kuitenkaan saa suorittaa opintoja tai muutoin edistää valmistumistasi. Vapaa-aikana esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin saa toki opiskella.

Palveluspaikan vastuuhenkilö tai hänen osoittamansa henkilö toimii esimiehenäsi palveluspaikalla ja osoittaa Sinulle palvelustehtäväsi. Palveluspaikan tulee huolehtia myös perehdyttämisestäsi. Palvelusvelvollisen ja palveluspaikan välillä ei ole työsopimusta vastaavaa sopimusta esimerkiksi työtehtävistä. Palvelustehtävät on määrättävä vakaumuksen ja soveltuvuuden mukaan.

Palvelusvelvollista ei saa määrätä työhön, jota laitoksen henkilöstö ei työriidan vuoksi suorita. Poikkeuksena on kielletty työtaistelutoimenpide.