etusivu :: Velvolliselle :: Siirto varusmiespalveluun

Siirto varusmiespalvelukseen

Mikäli asevelvollisuutta ei haluakaan suorittaa siviilipalveluksena, tulee siirtoa varusmiespalvelukseen hakea kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta. Hakemus on vapaamuotoinen ja se on jätettävä hyvissä ajoin ennen määrättyä palvelukseen astumispäivää. Siviilipalveluskeskus tekee tällöin asiassa päätöksen. Myönteisellä päätöksellä hakija vapautetaan siviilipalveluksesta ja asiakirjat siirretään puolustusvoimien aluetoimistoon, joka määrää varusmiespalveluksen aloittamisajankohdan.

Hakemus on viipymättä hyväksyttävä, jos siinä ilmoitetaan, ettei 1 §:ssä tarkoitettu vakaumus enää estä mainittujen lakien mukaisen palveluksen suorittamista ja jos siviilipalvelusvelvollista ei ole aikaisemmin vastaavan hakemuksen perusteella hyväksytty siviilipalveluksesta asevelvollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaiseen palvelukseen. Hakemusta ei saa tehdä enää siviilipalveluksen aloittamisen jälkeen eikä sen vuoden päätyttyä, jona siviilipalvelusvelvollinen on täyttänyt 28 vuotta.

Ennen siviilipalveluksen alkua voi vielä hakea yhden kerran takaisin varusmiespalvelukseen, ei kuitenkaan enää siviilipalveluksen alettua eikä enää sen vuoden päätyttyä, jona siviilipalvelusvelvollinen on täyttänyt 28 vuotta. Takaisin varusmiespalvelukseen haetaan keskukselta vapaamuotoisella hakemuksella (erityistä lomaketta ei ole). Hakemus on päivättävä ja toimitettava kirjallisesti keskukselle. Muista laittaa hakemukseesi omat yhteystietosi (osoite ja puhelinnumero) ja syntymäaika