Civiltjänst

Kompletterande tjänstgöring

Utbildningsperiod

ArbetstjänstSenaste

Nyheter

08.10.2019

Lediga tjänstgöringsplatser på Civiltjänstcentralen

Civiltjänstcentralen söker efter personer som vill tjänstgöra som chaufförer, övervakare för bandlokalen, receptionist i förvaltningen, i receptionen, som ledare i fritiden och en tjänstgörare för media och kommunikation. Mera information hittas på vår Facebooksida eller under lediga platser.

Nyhet

02.10.2019

Det är nu möjligt att anmäla sig till kontingenternas väntelista.

Vi har en sk. väntelista till kontingenterna. Det betyder att det är möjligt att få börja också i en sådan kontingent som för tillfället är fullsatt enligt Omasivari och vår hemsida. Anmäl dig till väntelistan per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi Uppge i meddelandet till vilken kontingent du vill anmäla dig. Uppge också hela namnet, din födelsetid (ddmmåå) samt adress. Du kan anmäla dig till väntelistan också fast du först har lämnat in din ansökan om civiltjänst till regionalbyrån. Ditt önskemål beaktas när vi tagit emot regionalbyråns beslut om att du flyttats till civiltjänst.

Nyhet

02.10.2019

Ändringar i inloggningen i Omasivari-appen

Inloggningen i Omasivari sker genom stark identifikation via Suomi.fi och bankerna och inte via själva applikationen. Bankerna har för avsikt att ändra sina identifikationsmetoder. En del av bankerna slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten. Observera i samband med inloggningen att identifikationen beror på vilken banks kund du är. Om du behöver närmare information om verktygen för att ta i bruk den nya identifikationsmetoden bör du vända dig till din egen bank. Kom också ihåg att bankkoder aldrig ska lämnas ut via e-post eller telefon och att man alltid ska kontrollera att man faktiskt är på den egna bankens webbsida när man använder koderna.

Nyhet

29.05.2019

KONTROLLERA DINA UPPGIFTER I OMASIVARI

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter (tel.nr., e-post och kontonr.) i OmaSivari. Du gör ditt kontingentönskemål, ser alla dina tjänstgöringshändelser som uppskovets längd eller om ditt ärende är behandlat.

NyhetFöljande

utbildningsperioder

Följ oss

på sociala medier