Civiltjänst

Kompletterande tjänstgöring

Utbildningsperiod

ArbetstjänstSenaste

Nyheter

04.12.2019

Prova en annan webbläsare i fall att Sivariweb inte fungerar ordentligt.

t.ex. Mozilla Firefox eller Google Chrome

Nyhet

15.11.2019

Indexhöjningar av dagpenning från och med 1.1.2020

Dagpenningen för beväringar höjs från och med den 1 januari 2020 genom ett beslut av försvarsministern. Dagpenningen för en beväring varierar enligt tjänstgöringstiden. Efter indexhöjningen kommer dagpenningen att vara 5,15 euro (för närvarande 5,10 euro), för den tid som överstiger 165 dagar 8,60 euro (8,50 euro) och för den tid som överstiger 255 dagar 12,00 euro (11,90 euro). Dagpenningen för reservisters repetitionsövningar kommer efter höjningen att vara 5,15 euro (för närvarande 5,10 euro). Dagpenningen justerades senast genom ändring av förordningen av den 12 december 2014 (höjningarna trädde i kraft 1.1.2015).

Nyhet

02.10.2019

Det är nu möjligt att anmäla sig till kontingenternas väntelista.

Vi har en sk. väntelista till kontingenterna. Det betyder att det är möjligt att få börja också i en sådan kontingent som för tillfället är fullsatt enligt Omasivari och vår hemsida. Anmäl dig till väntelistan per e-post kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi Uppge i meddelandet till vilken kontingent du vill anmäla dig. Uppge också hela namnet, din födelsetid (ddmmåå) samt adress. Du kan anmäla dig till väntelistan också fast du först har lämnat in din ansökan om civiltjänst till regionalbyrån. Ditt önskemål beaktas när vi tagit emot regionalbyråns beslut om att du flyttats till civiltjänst.

Nyhet

02.10.2019

Ändringar i inloggningen i Omasivari-appen

Inloggningen i Omasivari sker genom stark identifikation via Suomi.fi och bankerna och inte via själva applikationen. Bankerna har för avsikt att ändra sina identifikationsmetoder. En del av bankerna slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten. Observera i samband med inloggningen att identifikationen beror på vilken banks kund du är. Om du behöver närmare information om verktygen för att ta i bruk den nya identifikationsmetoden bör du vända dig till din egen bank. Kom också ihåg att bankkoder aldrig ska lämnas ut via e-post eller telefon och att man alltid ska kontrollera att man faktiskt är på den egna bankens webbsida när man använder koderna.

Nyhet

29.05.2019

KONTROLLERA DINA UPPGIFTER I OMASIVARI

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter (tel.nr., e-post och kontonr.) i OmaSivari. Du gör ditt kontingentönskemål, ser alla dina tjänstgöringshändelser som uppskovets längd eller om ditt ärende är behandlat.

NyhetFöljande

utbildningsperioder

Följ oss

på sociala medier