Framsida :: Behandlingstider

Behandlingstider

 

AnsökareAnsökanBehandlingstid
TJÄNSTGÖRAREFritt formulerade ansönkningar som gäller tjänstgöringsduglighet och avbrytande av tjänstgöring1 - 4 veckor
 Andra fritt formulerade ansökningar (t.ex. uppskov, kontingentönskemål, överföring till militärtjänst)ca en vecka
TJÄNSTGÖRINGSPLATS Ansökan till tjänstgöringsplats (Blankett) 
  - offentligrättsliga inrättningar

ca en vecka

  - privaträttsliga enheter (t.ex. föreningar, stiftelser)max. en månad
 

 Inkvarteringskostnadsansökan (Sivariweb eller blankett)
-
måste ansökas senast den 31.12 inom det kalenderår till vilket inkvarteringskostnaderna hänför sig

 
  1.1 - 30.4 anländasenast 30.6
  1.5 - 31.8 anländasenast 31.10
  1.9 - 5.12 anländasenast 31.12
  6 - 31.12 anländasenast 28.2
 Ansökningar gällande tjänstgörarens permissionsresor, vilka tjänstgöringsplatsen betalat. (Lomake) 
  1.1. - 30.6. gjorda resor ansöks senast 15.7max. en månad
  1.7. - 31.12. gjorda resor ansöks senast 15.1max. en månad
 Ansökningar gällande oförutsedda kostnader, som tjänstgöringsplatsen betalat i samband med anordnandet av civiltjänsten. (Lomake)max. en månad
 

Fritt formulerade ansökningar som gäller tjänstgöringsduglighet och avbrytande av tjänstgöring 

 1 - 4 veckor