OmaSivari

 

Via Omasivari kan du sköta ärenden angående din civiltjänst. Du loggar in med egna bankkoder, mobil-id eller elektroniskt id-kort. Du kan använda Omasivari ända till hemförlovningsdagen.

Via Omasivari kan du:

  • kontrollera/uppdatera dina kontaktuppgifter (telefon, e-post och adress)
  • meddela ditt kontonummer före utbildningsperiodens början. Observera att Civiltjänstcentralen inte kan betala din dagpenning om vi inte har ditt kontonummer
  • meddela när du önskar påbörja din tjänstgöring (skicka önskemålet också fast du har antecknat det i din civiltjänstansökan)
  • se kontingenternas inledningsdatum och aktuella situation
  • ladda ditt CV över din utbildning och arbetserfarenhet samt ditt kunnande. Tjänstgöringsplatserna har då möjlighet att se ditt CV, vilket underlättar när du ansöker om tjänstgöringsplats
  • kontrollera dina tjänstgöringsdagar
  • följa med antal använda permissionsdagar
  • se din preliminära hemförlovningsdag efter att du har påbörjat din arbetstjänst