Framsida :: Civiltjänstcentralen :: Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN
Sjökullavägen 79 A
07810 Ingermansby

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour:
0295 0295 00
måndag - fredag kl. 9.00 - 11.00 
Den nationella rådgivningstelefonen för civiltjänstgörare
0295 020 704
må-to kl. 9-17
fr. kl. 9-16:15

E-post

Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

Kom ihåg att alltid uppge din adress och födelsetid!

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till

förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg
Beslut i civiltjänstärenden
(talar svenska)
 
Ekonomiexpert, civiltjänst Leena Heikkilä
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret 

Ekonomiexpert, civiltjänst  Ritva Lipponen
- frågor gällande kompletterande tjänstgöring
(talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst  Elina Nordenswan 
- frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader
(talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst  Susanna Ollas
(talar svenska)

  

Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens
Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens@ely-keskus.fi


Utbildningsexpert Antti Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Staffan Malmström
Även de svenskspråkiga kontingenterna

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Leena Viikari

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén
Frågor gällande sociala förmåner

Arbetstjänstexpert Anu Toivola

 

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

Ledande civiltjänstexpert


Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid

 

Hälsovård/Attendo

Hälsovårdare Marina Lindroos
Hälsovårdare Maj-Britt Solin-Forsman

044 4944 808
klinikka.sivarikeskus(at)attendo.fi

Köket/Eurest

siviilipalvelus.keittio(at)eurest.fi