lkkilmakuva

  


Civiltjänstcentralen

KONTAKTUPPGIFTER

Behandlingstider av ansökningar 

e-postkontakter

Civiltjänstcentralen i Facebook

Elektroniskt civiltjänstregister


Civiltjänstcentralens telefondejour rådger:

 måndag - fredag kl. 9.00 - 11.00

tel. 0295 0295 00

AKTUELLT

16.01.2017

CIVILTJÄNSTCENTRALENS BUSSFÖRBINDELSER

Med buss kommer du direkt till Civiltjänstcentralen bl.a. från Helsingfors, Borgå och Kouvola. Det finns också andra direkta förbindelser (se www.matkahuolto.fi). På tjänstgöringens ankomstdag går det dessutom en abonnerad buss från Helsingfors. Beställningsbussen avgår klockan 10:00 från Mikaelsgatans turisthållplats (vid Casino, adress Mikaelsgatan 19). Alla andra turer från Helsingfors avgår från Kampens bussterminal, i allmänhet från perrongen 1 - 11. Busshållplatsen vid riksväg 6 invid Civiltjänstcentralen är en hållplats också för snabbturer. Tilläggsuppgifter hittar du på tabellen nedan.

Nyhet

02.01.2017

Arbets- och näringministeriets anvisningar uppdaterade

Från och med 1.1.2017 har Anvisning om anordnande och fullgörandet av civiltjänst samt Anvisning om civiltjänsgörares resor uppdaterats. I uppdageringen har både texten och utseendet gjorts klarare.

Nyhet

14.07.2016

Problem med inloggningen i Sivariweb?

Använd länken nedan:

Nyhet

12.07.2016

Sivariweb förnyas

Systemet har utvecklats på basen av den feedback vi fick från förra årets undersökning. De första förändringarna träder i kraft onsdagen 13.7.2016. Systemuppdateringen börjar tisdag kväll klockan 16. Sivariweb är inte tillgängligt under uppdateringen.

Nyhet

24.03.2016

Bruksanvisningen för VR:s köptjänster är förnyad

Då VR har tagit i bruk de sk. sparbiljetterna, så skall tjänstgöringsplatserna i första hand alltid beställa en sådan till tjänstgöraren, om det inte finns sparbiljetter till försäljning så beställer tjänstgöringsplatsen en standardbilett till tjänstgöraren.

Nyhet

16.02.2016

VR sänker priserna för civiltjänstgörarnas tågresor under fritiden.

VR sänker priserna permanent på tågbiljetterna för fjärrtrafiken. VR:s stora prisremont sänker också priserna på tågbiljetter för resor på civiltjänstgörarnas fritid.

Nyhet

15.09.2015

Civiltjänstgörarens roll vid arbetsplatsens arbetsnedläggning

I Finland arrangeras fredagen den 18.9.2015 en demonstration av löntagarna mot regeringens planer. Demonstrationen påverkar i stor utsträckning kollektivtrafiken och stänger möjligtvis också arbetsplatser, som fungerar som tjänstgöringsplatser.

Nyhet

29.06.2015

Telefonnumret till civiltjänstcentralens växel ändras 6.7.2015

Det nya numret fr.o.m. 6.7.2015 är 0295 0295 00. De gamla dirketa numren som börjar på 019, med undantag för faxnumret, tas ur bruk.

Nyhet

25.02.2015

Anvisning om civiltjänstgörares resor uppdaterad 12.2.2015

Uppdateringar gäller ersättningar för tjänstgörarens användning av egen bil under arbets- och permissionsresor. I stället för ersättnining av bränslekostnaderna, så ersätts resorna enligt kostnaderna för anlitande av det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet.

Nyhet

01.09.2014

Viktig information till tjänstgörare, som anländer med buss till utbildningsperioden

I juli 2014 ändrade ett av bussbolagen (Pohjolan liikenne)sina hållplatser i Lappträsk. Det är bra för dem som anländer med buss till civiltjänstcentralen att kontrollera på förhand från tidtabellen på Matkahuoltos hemsidor (http://matkahuolto.fi)var bussen stannar. Man ser inte heller på sökningen att en del vanliga turer och beställningsbussen från Helsingfors kör direkt till civiltjänstcentralens gårldsplan.

Nyhet

02.05.2014

Måltiderna för sommarens utbildningsgrupper

I civiltjänstcentralens kök utförs en grundrenovering i sommar under utbildningstiden för grupperna 2014/06, 2014/07, 2014/08 och 2014/09. Under denna tid sköts bespisningen med hjälp av specialarrangemang. Man måste meddela om specialdieter till civiltjänstcentralen senast två veckor före utbildningsperioden börjar.

Nyhet

01.01.2014

Permissionsresor fria för civiltjänstgörarna fr.o.m. 1.1.2014

En ändring i civiltjänstlagen 940/2013 gällande civiltjänstgörarnas fria permissionsresor

Nyhet

01.11.2013

Tjänstgöringsplatserna till kännedom

Civiltjänstcentralen kontrollerar tjänstgörarens straffregisterutdrag, inte tjänstgöringsplatsen.

Nyhet

Tjänstgörings-
platsen


 

Arbets- och näringsministeriet

LAGAR OCH ANVISNINGAR:

Civiltjänstlag

Lag om ändring av civiltjänstlagen 13.12.2013

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst    1.1.2017               

Anvisning om civiltjänstgörares resor   1.1.2017                                         

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet

Lag om kotroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (2013)


 

RESOR

Beställning av bussbiljetter

Beställning av tågbiljetter (på finska och svenska)

 


 

Fakturering

Nätfakturor som gäller år 2015:

  • EDI-kod: 00372296962116
  • Opus Capita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.

 

 

Nätfakturor som gäller år 2016:

  EDI-kod: 00372296962126

  • OpusCapita Group Oy:s förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Om ni inte har något program för ekonomiadministration som möjliggör nätfakturor så kan ni utnyttja en avgiftsfri tjänst som staten erbjuder: På adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus (på finska) kan man tillsvidare skicka nätfakturor utan kostnader.
  • I fakturan ska stå: 'Civiltjänstcentralen/Beställarens namn'
  • Om det inte ännu är möjligt att skicka nätfaktura: UF-centralen/Civiltjänstcentralen, PB 96511, 01051  FAKTUROR
  • OBS! Fakturor gällande ansökan om boendekostnader bifogas endast med ansökan.

Lappträsk kommun