Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Elektroniska registret

Uppgifterna under tjänstgöringstiden måste införas i det elektroniska registret.

De uppgifter, som måste införas är:

• permissioner

• olovlig frånvaro

• hemförlovning

Då civiltjänstgöraren hemförlovas, så införs hemförlovningen i registret med 'Hemförlovad från tjänstgöringsplats'-händelsen.  Det av tjänstgöraren undertecknade läkargranskningskortet, samt den ifyllda hemförlovningsblanketten (se ”Hemförlovningsdirektiv”) bör omedelbart skickas till civiltjänstcentralen.

Tjänstgöringsplatserna får följande upplysningar från registret:

• hemförlovningsdatum

• antalet förbrukade permissionsdagar

• dagpenningens förhöjningsdatum (’Listningar > Lista över förhöjning av dagpenning’), Excel-tabell

• dagpenningens betalningslista för vald tidpunkt (’Listningar > Lista för utbetalning av dagpenningen’), Excel-tabell

 

Tjänstgöringsplatserna uppdaterar själv sina ändringar i kontaktuppgifterna i registret.

Då arbetsplatsen blir godkänd som civiltjänstgöringsplats, så får platsens ansvarsperson ett brev om användarrättighet till registret. Ansvarspersonerna får användarnamn och lösenord genom att ta kontakt med civiltjänstcentralen:

• kl. 9-11 / Elina Nordenswan 0295 029 378.

• kom alltid ihåg att nämna ert avtalsnummer, det påskyndar ärendet

• Om ansvarspersonen, som finns i registret, inte mera jobbar på tjänstgöringsplatsen, och därför inte kan föra in en ny ansvarsperson i registret, så skall tjänstgöringsplatsen meddela den nya ansvarspersonens kontaktuppgifter till civiltjänstcentralen per brev eller e-post till: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi . Sålunda går man tillväga om ansvarspersonen slutat utan att skriva in en ny ansvarsperson i registret.

• Tjänstgöringsplatsernas ansvarsperson kan vid behov lägga till eller ta bort kontaktpersoner från registret, samt ge dem egna koder till registret. När ansvarspersonen lägger till en ny användare i registret, skapar registret automatiskt en ny användaridentifikation. Ansvarspersonen skapar det det första lösenordet åt användaren.  Om registrets användare har glömt sitt lösenord, så kan ansvarspersonen också byta till nytt lösenord och ge det åt användaren.  Registret fordrar att användaren byter detta lösenord första gången han loggar in sig i registret.

 

Om du vill administrera lediga tjänstgöringsplatser, se: Lediga arbetstjänstplatser-administration

Se också: Hemförlovning